Hem

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Aktuellt
...I höst kommer Kompetenscentrum att hålla utbildning i metoden PATRIARK, som handlar om bedömning av risk för hedersrelaterat våld. Erbjudande om platser ges till kommuner som omfattas av avtalet.... Vi hälsar Bjuv välkommen som ny avtalskommun från och med den 1 september 2017. Kompetenscentrum har nu skrivit samarbetsavtal med 18 kommuner i Skåne....Den 19 april höll Kompetenscentrum en fördjupande utbildning kring insater för män som utövar våld. Forskaren Susanne Boethius föreläste om sin doktorsavhandling "Män, våld och moralarbete", rapporter från män som sökt hjälp för våld i nära relationer. Susie Posse från Kriminalvården berättade om myndighetens program ROS, behandlling av sexualförbrytare.

Dan Rosenqvist, psykolog och Kjell Nordén, skötare/leg psykoterapeut från ATV Jönköping talade om sitt arbete med män som utövat våld i nära relation, bl.a. om den internetbaserade metoden IVIN.


 

...Under våren presenterade Kompetenscentrum sin nya basutbildning som riktar sig till personal som arbetar med ensamkommande barn- och ungdomar....Den 15 februari arrangerade Kompetenscentrum en utbildningsdag i PATRIARK- en vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. Utbildare var professor Henrik Belfrage och 40 personer från avtalskommunerna deltog.

 


...Vi hälsar Örkelljunga, Svedala och Klippan välkomna som nya avtalskommuner från och med december 2016....Den 30 november hölls utbildningen "Hjälp oss bära den tunga flykt vi bär". Då fördjupade deltagarna sig i ämnet våld kopplat till ensamkommande flyktingbarn....Vi hälsar Båstad och Östra Göinge välkomna som nya avtalskommuner från och med den 1 oktober 2016....Vi hälsar Hässleholms kommun välkommen som ny avstalskommun från och med den 1 september 2016.
 

Förebyggande insatser i fokus

Kompetenscentrum djupdyker under 2017 och 2018 i det material som finns framtaget för att förebygga arbetet mot våld i nära relationer. Verksamheten ska under det kommande året se hur avtalskommunerna på bästa sätt kan arbeta normkritiskt och reflektera kring frågor som rör maskulinitet- och femininitet.

-Att ta de här frågorna på allvar och tidigt arbeta med frågor som rör genus och normkritik i t.ex. skola är en möjlighet att kunna påverka förekomsten av våld i nära relationer på sikt, säger utbildare Paula Rydholm. 

Under förra året presenterades den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett av målen i strategin är att utveckla och förstärka arbetet med våldsutövare.


I vår kommer Kompetenscentrums fördjupningsutbildning som ett led i detta att fokusera på olika insatser som finns i arbetet med våldsutövare.
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt