Hem

Ett kunskapscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma i Skåne


Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer. 18 kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med Kompetenscentrum i visonen att synligöra våldet i Skånes kommuner.


        Kompetenscentrums uppgift är att:

 

  • Säkerställa att kommunens anställda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära relationer.

 

  • Synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de kvinnor, barn och män som påverkas av våldet.

 

  • Ge kunskap så att kommunernas personal lätttare upptäcker tecken på våld och vågar fråga om våldet.

18 kommuner ingår hittills i Kompetenscentrum. De får  fortlöpande en diger utbildning i ämnet våld i nära relationer. Målet är givetvis att samtliga kommuner i Skåne skall ha anställda med en bred kunskap inom ämnet. De kommuner som är intresserade att gå med i kompetenscentrum kan kontakta oss för mer information kompetenscentrum@malmo.se


För att få kontinuerlig uppdatering av den senaste rönen inom ämnet våld i nära relationer, finns i anslutning till kompetenscentrum ett forskarnätverk. Där ingår forskare från bl a Lunds Universitet och Malmö Universitet. Se mer om detta under fliken Forskarnätverk.

Aktuellt

Från och med hösten 2019 kommer vi att erbjuda en heldagsutbildning med temat våld mot kvinnor med missbruksproblematik. Från hösten 2019 kommer vi att erbjuda två separata FREDA-utbildningar. Det kommer att finnas en heldagsutbildning som fokuserar på att upptäcka våld samt en tvådagarsutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som utreder våld. Vi välkomnar Hörby kommun som avtalskommun från och med september 2019!Den 17 maj höll Kompetenscentrum en temadag i ämnet Våld mot äldre. Professor Britt-Inger Saveman från Umeå Universitet samt enhetschef Anja Robertsson från Trelleborgs kommun föreläste och berättade om forskning och erfarnheter av våld mellan äldre.Vi erbjuder från och med våren 2019 heldags- utbildningar i ämnena våld mot äldre samt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.


Vi välkomnar Skurups kommun som avtalskommun från och med januari 2019!  

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt