Forskarnätverk

Forskare i nätverket

Agardh Anette

Lunds universitet

 

Agevall Gross Lotta

Linnéuniversitetet

 

Arnesson Kerstin

Linnéuniversitetet

 

Boethius Susanne

Luns univeristet

 

Björkhagen Turesson Annelie

Malmö högskola

 

Brännvall Mari

Malmö Högskola

 

Emmelin Maria

Lunds universitet

 

Finnbogadottir Hafrun

Malmö högskola

 

Jarlbro Gunilla

Lunds univerisitet

 

Knutagård Hans

Göteborgs universitet

 

Larsson Camilla

Malmö högskola

 

Lövkrona Inger

Lunds universitet

 

Nilsson Gabriella

Lunds universitet

 

Ouis Pernilla

Malmö högskola

 

Ralmark Julia

Lunds universitet

 

Reimer Annika

Uppsala universitet

 

Staaf Annika

Malmö högskola

 

Wangel Anne-Marie

Malmö högskola

 

Örmon, Karin

Malmö högskola

Kompetenscentrum bygger broar mellan forskning och praktik

Det är fullsatt runt bordet när Kompetenscentrums forskningsnätverk sammanträder. I nätverket ingår omkring 20 forskare från framförallt Lunds universitet och Malmö Högskola. Här ges tillfälle att träffa yrkesutövande praktiker från avtalskommunerna samt deltagare från Länsstyrelsen i Skåne.

 

-Vid träffarna presenterar forskarna sina aktuella studier och kontakter knyts med praktiker från kommunerna. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att föra ut de absolut senaste rönen till våra avtalskommuner. Likaså får forskarna en möjlighet att ta del av de faktiska frågeställningar och problem som kommunerna dagligen arbetar med, berättar Johanna Miranda Sköld, Kompetenscentrum.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt