Forskarnätverk

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Agardh Anette

Lunds universitet


Agevall Gross Lotta

Linnéuniversitetet


Arnesson Kerstin

Linnéuniversitetet


Boethius Susanne

Luns univeristet


Björkhagen Turesson Annelie

Malmö högskola


Brännvall Mari

Malmö Högskola


Emmelin Maria

Lunds universitet


Finnbogadottir Hafrun

Malmö högskola


Jarlbro Gunilla

Lunds univerisitet


Knutagård Hans

Göteborgs universitet


Larsson Camilla

Malmö högskola


Lövkrona Inger

Lunds universitet


Nilsson Gabriella

Lunds universitet


Ouis Pernilla

Malmö högskola


Ralmark Julia

Lunds universitet


Reimer Annika

Uppsala universitet


Staaf Annika

Malmö högskola


Wangel Anne-Marie

Malmö högskola


Örmon, Karin

Malmö högskola

 

 

Forskare i nätverket

Kompetenscentrum bygger broar mellan forskning och praktik

Det är fullsatt runt bordet när Kompetenscentrums forskningsnätverk sammanträder. I nätverket ingår omkring 20 forskare från framförallt Lunds universitet och Malmö Högskola. Här ges tillfälle att träffa yrkesutövande praktiker från avtalskommunerna samt deltagare från Länsstyrelsen i Skåne.


-Vid träffarna presenterar forskarna sina aktuella studier och kontakter knyts med praktiker från kommunerna. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att föra ut de absolut senaste rönen till våra avtalskommuner. Likaså får forskarna en möjlighet att ta del av de faktiska frågeställningar och problem som kommunerna dagligen arbetar med, berättar Johanna Miranda Sköld, Kompetenscentrum.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt