gunilla_jarlbro

 

 

Professor, Lunds universitet Institutionen för kommunikation och medier

 

gunilla.jarlbro@kom.lu.se

 

 

 

 

Gunilla Jarlbro

Forskar kring medier, genus och makt. Har givit ut flera böcker i ämnet, bl.a

 

Medier, genus och makt, Studentlitteratur

Genusmedveten journalistik, Studentlitteratur

Kvinnor och män i offentligheten, Studentlitteratur

 

 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt