hans_knutagard

 

 

Universitetslektor, Göteborgs universitet, Instutitionen för socialt arbete

 

hans.knutagard@socwork.gu.se

 

Mer information

 

Forskar om socialt arbete och sexualitet, sexuell utsatthet och män, speciellt om män som blivit våldtagna av män, män som säljer sex, hedersvåld och om veteransoldater och sexualitet.

 

Hans Knutagård

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt