Kontakta oss

Kontakta Kompetenscentrum

Vår personal

Vid frågor kring Kompetenscentrums utbildningar eller övrig information kring verksamheten kontakta gärna någon i personalen via telefon eller mail; kompetenscentrum@malmo.se

Paula Rydholm


0723 - 851710

paula.rydholm@malmo.se


Utvecklingssekreterare med ansvar för

kommunikation och information
Socionom och tidigare verksamhetschef för Malmö Kvinnojour, med uppdrag som föreläsare inom våld i nära relationer. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Har en bakgrund som projektledare och journalist.

Toktam Jahangiry


0723 - 851770

toktam.jahangiry@malmo.se


Utvecklingssekreterare med ansvar för omvärldsanalys och utvärdering

  

Socionom, medgrundare och fd ordförande hos Femcenter Kvinnojour. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Senaste tjänst som socialsekreterare i Malmö.

Johanna Miranda Sköld


0723 - 851923

johanna.miranda_skold@malmo.se


Utvecklingssekreterare med ansvar för verksamhetens utbildningsinnehåll och metodmaterial

Socionom och tidigare kvinnofridsamordnare i Trelleborgs kommun, med mångårig erfarenhet av klientarbete med kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt