Länkar

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Viktiga organisationer och myndigheter som arbetar mot våld i nära relationer

Länkar

Socialtjänst, avtalskommuner

Ängelholm

Åstorp

Perstorp

Svalöv

Burlöv

Eslöv

Landskrona

Bromölla

Höör

Malmö

Lund

Hässleholm

Östra Göinge

BåstadPolis

Akut, tel. 112

Polisanmälan mm, tel. 114 14

Polisen

Koncept Karin, MalmöHälso- och sjukvården

Region SkåneLänsstyrelsen

SkåneSocialstyrelsen

hemsidaIdéburna organisationer

Unizon

Riksorganisationen för kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks)

Män för jämställdhet


Nationellt centrum för Kvinnofrid-NCK

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt