Länkar

Viktiga organisationer och myndigheter som arbetar mot våld i nära relationer

Länkar

Socialtjänst, avtalskommuner

Ängelholm

Åstorp

Perstorp

Svalöv

Burlöv

Eslöv

Landskrona

Bromölla

Höör

Malmö

Lund

Hässleholm

Östra Göinge

Båstad

 

 

Polis

Akut, tel. 112

Polisanmälan mm, tel. 114 14

Polisen

Koncept Karin, Malmö

 

 

Hälso- och sjukvården

Region Skåne

 

 

Länsstyrelsen

Skåne

 

 

Socialstyrelsen

hemsida

 

 

Idéburna organisationer

Unizon

Riksorganisationen för kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks)

Män för jämställdhet

 

Nationellt centrum för Kvinnofrid-NCK

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt