susanne_boethius

 

 

Susanne Boethius är doktor i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet

 

susanne.boethius@soc.lu.se

 

Mer information

 

 

 

Susanne Boethius

Susanne Boethius arbetar sedan januari 2017 tillsammans med Malin Åkerström och Margareta Hydén med forskningsprojektet "Ringa polisen? En studie av det sociala nätverkets responser på våld i nära relationer". Studien är finansierad av FORTE.

 

2015 disputerade Susanne Boethius i Sociologi vid Lunds universitet med avhandlingen "Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer".

 

2008-2010 arbetade Susanne Boëthius tillsammans med Socialstyrelsen med en utvärdering av socialtjänstanknutna mansverksamheter. Utvärderingen har bland annat presenterats i rapporten "Behandling av män som utövar våld i nära relationer –en utvärdering" (Socialstyrelsen, 2010).

 

 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt