Utbildningar

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Kompetenscentrums utbildningar

När utbildningarna i Kompetenscentrums gedigna program planeras genomföras bestäms av respektive kommuns kontaktperson. Är du intresserad av att veta mer om när utbildningarna ges i din kommun och anmäla ditt intresse, kontakta din kommuns kontaktperson. Vill du ha kontaktuppgifter maila oss på kompetenscentrum@malmo.se

Information

...om kompetenscentrum, vad verksamheten kan erbjuda liksom en kortatre samman-fattning av problematiken kring våld i nära relationer kan ges till politiker och chefer inom kommunen. Ges en gång per år.

Basutbildning

...är en omfattande utbildningsinsats under tre halvdagar, där deltagarna får en grundläggande kunskap i ämnet våld i nära relationer. Vi talar om våld, våldets konsekvenser, den utsattes resa, bemötande med mera. Utbildningen passar dig som inte har några direkta förkunskaper om våld. Utbildningen ges tre till sex gånger varje år beroende på kommunens storlek. .

Fördjupningskurser

...ges till de som har en grundläggande kompetens i våld i nära relationer, men som behöver ytterligare kunskap inom något specialområde. Kompetenscentrum erbjuder fördjupade kunskaper i fem ämnen: Heder och hbtq, Barn och ungdom, Funktionsnedsättning och äldre, Våldsutövare samt Samverkan inom och mellan myndigheter. Utbildning i ett av ovanstående teman ges centralt en gång per termin.

Metodutbildning

...är utbildningar inom diverse metodstöd som används när man möter brukare som är utsatta för våld i relation. För tillfället erbjuder Kompetenscentrum metodutbildning i socialstyrelsens hot- och riskbedömnings-instrument Freda. Utbildningarna ges enligt överenskommelse.

Spetsutbildning

...riktar sig främst till de medarbetare som redan är kunniga i ämnet men som behöver vidarutbilda sig i ett aktuellt eller speciellt ämne. Här får deltagre från avtals-kommunerna möjlighet att träffa forskare från bl.a. Lunds Universitet och Malmö Högskola och ta del av deras aktuella forskningsrön. Utbildningen arrangeras utöver gällande avtal.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt