Hem

Ett kunskapscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma i Skåne


Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer. 20 kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med Kompetenscentrum i visonen att synligöra våldet i Skånes kommuner.


        Kompetenscentrums uppgift är att:

 

  • Säkerställa att kommunens anställda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära relationer.

 

  • Synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de kvinnor, barn och män som påverkas av våldet.

 

  • Ge kunskap så att kommunernas personal lätttare upptäcker tecken på våld och vågar fråga om våldet.

20 kommuner ingår hittills i Kompetenscentrum. De får  fortlöpande en diger utbildning i ämnet våld i nära relationer. Målet är givetvis att samtliga kommuner i Skåne skall ha anställda med en bred kunskap inom ämnet. De kommuner som är intresserade att gå med i kompetenscentrum kan kontakta oss för mer information kompetenscentrum@malmo.se


För att få kontinuerlig uppdatering av den senaste rönen inom ämnet våld i nära relationer, finns i anslutning till kompetenscentrum ett forskarnätverk. Där ingår forskare från bl a Lunds Universitet och Malmö Universitet. Se mer om detta under fliken Forskarnätverk.

Corona

Med anledning av läget med viruset covid -19,

här kommer uppdaterad information om hur vi på Kompetenscentrum i dagsläget (2020.03.20) förhåller oss till det rådande läget avseende smittspridning av corona.  

 

Vi på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer följer de rekommendationer som Malmö stad ger till sina anställda avseende Coronautbrottet.


Från och med fredag den 20 mars avråder Malmö stad sina medarbetare att åka på fysiska möten och tjänsteresor som inte är av verksamhetskritisk och av brådskande karaktär. Det innebär att vi inte kan

genomföra några planerade utbildningar i nuläget.


Flertalet medlemskommuner i Kompetenscentrum har redan avbokat de flesta av sina planerade utbildningar i närtid.


Efter påskhelgen ligger alla inplanerade utbildningar ännu så länge kvar. Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår arbetsgivares riktlinjer och håller en fortlöpande kontakt med er i kommunerna. 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt