Forskarnätverk

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Forskarnätverket - bygger broar mellan forskning och praktik

Forskarnätverket består av forskare från främst Lunds- och Malmö universitet samt av kontaktpersoner från Länsstyrelsen och Kompetenscentrums avtalskommuner, det vill säga praktiker som arbetar ute i verksamheter (exempelvis enhetschefer inom socialtjänsten, samordnare mot våld i nära relation, socialsekreterare). 


Ett av syftena med Forskarnätverket är att bygga broar mellan forskare och praktiker. Nätverket träffas två gånger per termin och har olika teman för sammankomsterna. Det har också bildats en arbets- och referensgrupp som träffas inför varje möte för att diskutera innehåll för träffarna utifrån deltagarnas önskemål. Arbetsgruppen diskuterar också kring eventuella framtida konferenser och seminarier tillsammans.


På mötena sker erfarenhetsutbyte och föredrag hålls av forskare och praktiker. Det finns möjlighet att skapa gemensamma projekt och att få hjälp av varandra. Exempelvis kan en praktiker behöva en föreläsare vid något tillfälle och en forskare behöva intervjupersoner till en studie. Kompetenscentrum är sammankallande och håller i träffarna.


Det är fullsatt runt bordet när Kompetenscentrums forskningsnätverk sammanträder.


-Vid träffarna presenterar forskarna sina aktuella studier och kontakter knyts med praktiker från kommunerna. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att föra ut de absolut senaste rönen till våra avtalskommuner. Likaså får forskarna en möjlighet att ta del av de faktiska frågeställningar och problem som kommunerna dagligen arbetar med, berättar Johanna Miranda Sköld, Kompetenscentrum.

Deltagare i forskarnätverket

Agardh Anette

Lunds universitet


Agevall Gross Lotta

Linnéuniversitetet


Arnesson Kerstin

Linnéuniversitetet


Boethius Susanne

Luns univeristet


Björkhagen Turesson Annelie

Malmö högskola


Brännvall Mari

Malmö Högskola


Emmelin Maria

Lunds universitet


Finnbogadottir Hafrun

Malmö högskola


Jarlbro Gunilla

Lunds univerisitet


Knutagård Hans

Göteborgs universitet


Larsson Camilla

Malmö högskola


Lövkrona Inger

Lunds universitet


Nilsson Gabriella

Lunds universitet


Ouis Pernilla

Malmö högskola


Ralmark Julia

Lunds universitet


Reimer Annika

Uppsala universitet


Staaf Annika

Malmö högskola


Wangel Anne-Marie

Malmö högskola


Örmon, Karin

Malmö högskola

 

 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt