gunilla_jarlbro

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksammaProfessor, Lunds universitet Institutionen för kommunikation och medier


gunilla.jarlbro@kom.lu.se

Gunilla Jarlbro

Forskar kring medier, genus och makt. Har givit ut flera böcker i ämnet, bl.a


Medier, genus och makt, Studentlitteratur

Genusmedveten journalistik, Studentlitteratur

Kvinnor och män i offentligheten, StudentlitteraturKompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt