hans_knutagard

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksammaUniversitetslektor, Göteborgs universitet, Instutitionen för socialt arbete


hans.knutagard@socwork.gu.se


Mer information


Forskar om socialt arbete och sexualitet, sexuell utsatthet och män, speciellt om män som blivit våldtagna av män, män som säljer sex, hedersvåld och om veteransoldater och sexualitet.


Hans Knutagård

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt