Kontakta oss

Kontakta Kompetenscentrum

Vid frågor kring Kompetenscentrums utbildningar eller övrig information kring verksamheten kontakta gärna någon i personalen via telefon eller e-post

Paula Rydholm


0723 - 851710

paula.rydholm@malmo.se


Utvecklingssekreterare med ansvar för

kommunikation och information
Vår personal

Socionom och tidigare verksamhetschef för Malmö Kvinnojour, med uppdrag som föreläsare inom våld i nära relationer. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Har en bakgrund som projektledare och journalist.

Toktam Jahangiry


0723 - 851770

toktam.jahangiry@malmo.se


Utvecklingssekreterare med ansvar för omvärldsanalys och utvärdering

  

Socionom, medgrundare och fd ordförande hos Femcenter Kvinnojour. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Senaste tjänst som socialsekreterare i Malmö.

Marie Persson


0723 - 851923

marie.persson3@malmo.se


Familjeterapeut/psykodymanisk psykoterapi och tidigare familjefridsamordnare i Hässleholms kommun med mångårig erfarenhet av klientarbete med kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer.

Anna Lindskog


073 - 326 56 98

anna.lindskog88@malmo.se

Sociolog och tidigare kurator och socialsekreterare på Kriscentrums skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn i Malmö samt Göteborg. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Kristin Svensson


073 - 413 06 46

kristin.svensson@malmo.se

Socionom och tidigare socialsekreterare i Malmö stad med mångårig erfarenhet inom utredning och skyddsbedömning av utsatta barn och ungdomar. Utbildad utbildare hos Nationellt Centrum för Kvinnofrid.