Utbildningar

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Kompetenscentrums utbildningar

När de olika utbildningarna inom Kompetenscentrums program ska genomföras bestäms av respektive kommuns kontaktperson. Är du intresserad av att veta mer om när utbildningarna ges i din kommun och anmäla ditt intresse, kontakta din kommuns kontaktperson. Vill du ha kontaktuppgifter maila oss på kompetenscentrum@malmo.se

Metodutbildningar

är utbildningar inom metodstöd som används vid möten med brukare som är utsatta för våld i nära relation. För tillfället erbjuder Kompetenscentrum metodutbildning i Socialstyrelsens hot- och riskbedömningsinstrument FREDA samt i PATRIARK. 

Temadagar

anordnas två gånger per år för deltagare inom Kompetenscentrums avtalskommuner. Temadagarna utgår från aktuella ämnen och specialister inom respektive områden bjuds in. Kompetenscentrum har bland annat anordnat temadagar med teman som våld mot äldre, dödligt våld, utövande av våld samt om våld mot ensamkommande barn och ungdomar. 

Basutbildning

är en omfattande utbildningsinsats under tre halvdagar där deltagarna får en grundläggande kunskap i ämnet våld i nära relationer. Vi talar om våld, våldets konsekvenser, den våldsutsattes resa, barns som upplever våld, särskilt utsatta grupper, att fråga om våld, bemötande, samverkan och myndigheters ansvar. Utbildningen passar de som inte har så mycket förkunskaper om våld. 

Uppdragsutbildning 

ges utifrån önskemål i avtalskommunerna. Kompetenscentrum erbjuder fördjupade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, våldspreventivt arbete samt inom våld mot ensamkommande barn och ungdomar. 

Endagsutbildning 

är ett alternativ till basutbildningen som kan passa exempelvis större arbetsgrupper som behöver få grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.

Webbkurs + yrkesspecifik uppföljningsdag

ett alternativ till ovanstående utbildningar är en yrkesspecifik utbildning. Deltagarna genomgår då enskilt NCK:s webbkurs som ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer. Därpå erbjuder vi en heldagsutbildning med särskild inriktning mot tre olika målgrupper:


  • Våld mot äldre kvinnor
  • Våld mot kvinnor med funktionsvariation
  • Våld mot kvinnor med missbruksproblematik

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt